Năng lực

Năng lực

"Chúng tôi không ngừng cải thiện năng lực để luôn luôn tìm cách nâng cao chất lượng dịch vụ."
Năm 2016, Công ty Giấy Toàn Lực vinh dự được trở thành một trong những nhà thương mại giấy đạt chứng nhận FSC-COC (Số FSC-C131907), là minh chứng cho cam kết của chúng tôi về việc phân phối giấy từ những nguồn được quy hoạch, góp phần bảo vệ môi trường. (http://bit.ly/ToanLucFSC)