Với phương châm “TOÀN TÂM HIỆP LỰC – LẤY SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀM THƯỚC ĐO NĂNG LỰC VÀ CHẤT LƯỢNG”
Công Ty Giấy Toàn Lực không ngừng cải thiện mình để trở thành một công ty hàng đầu về lĩnh vực cung cấp các mặt hàng giấy cho thị trường trong và ngoài nước.
Vì vậy, chúng tôi cam kết:

  • Luôn đồng hành cùng các đối tác trên con đường đi đến thành công.
  • Đảm bảo cung cấp cho khách hàng những sản phẩm thỏa mãn về yêu cầu chất lượng với giá cả cạnh tranh và thời gian giao hàng rất linh hoạt.
  • Xây dựng môi trường làm việc năng động, sáng tạo, nhân văn và đề cao tinh thần đoàn kết giữa các thành viên trong công ty. Đồng thời sử dụng nguồn nhân lực một cách có hiệu quả nhất để góp phần tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.
  • Tiếp tục thực hiện, duy trì và cải tiến các quy trình trong chuỗi hành trình sản phẩm FSC-COC cũng như trong hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm. (Link chứng chỉ trực tuyến: http://bit.ly/2klOJLX)

Chính sách chất lượng này được ban hành và phổ biến rộng rãi cho tất cả cán bộ công nhân viên trong công ty để mọi người hiểu rõ và thực thi.