Giấy Couche

Giấy Couche

Couche Alpha

Mã số: Couche Alpha
Danh mục: Giấy Couche
Chi tiết sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Loại chất lượng
Nhãn hiệu
Quốc gia Nhật Bản
Nhà cung cấp Hokuetsu Kishu Paper Co., Ltd
Định lượng 57 - 79.1
Độ sáng 84%
Độ đanh
Độ nhẵn
Độ ẩm
Độ xuyên thấu 82 % 93 %
Độ dầy 50 µm - 82 µm
Màu sắc
Tính chất vật lý
Ứng dụng Thường dùng để in màu các loại lịch, menu, in bìa sách, in các trang tạp chí, in catalogue…
Chú ý khác