Giấy Duplex

Giấy Duplex

Duplex Hanchang

Mã số: Duplex Hanchang
Danh mục: Giấy Duplex
Chi tiết sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Loại chất lượng
Nhãn hiệu Khác
Quốc gia Hàn Quốc
Nhà cung cấp
Định lượng 230 - 550
Độ sáng 87% - 88%
Độ đanh
Độ nhẵn
Độ ẩm
Độ xuyên thấu
Độ dầy 275 µm - 730 µm
Màu sắc
Tính chất vật lý
Ứng dụng Thường dùng cho in các hộp sản phẩm, có độ cứng tốt và chắc chắn
Chú ý khác