Giấy Duplex

Giấy Duplex

Duplex Pakerin

Mã số: Duplex Pakerin
Danh mục: Giấy Duplex
Chi tiết sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Loại chất lượng
Nhãn hiệu
Quốc gia Nhật Bản
Nhà cung cấp PT. Pabrik Kertas Indonesia
Định lượng
Độ sáng
Độ đanh
Độ nhẵn
Độ ẩm
Độ xuyên thấu
Độ dầy
Màu sắc
Tính chất vật lý
Ứng dụng
Chú ý khác