Giấy Ford

Giấy Ford

Thái Paper

Mã số: Thai paper
Danh mục: Giấy Ford
Chi tiết sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Loại chất lượng
Nhãn hiệu
Quốc gia Thái Lan
Nhà cung cấp SIAM KRAFT INDUSTRY CO., LTD.
Định lượng 70, 80, 100, 120
Độ sáng
Độ đanh
Độ nhẵn
Độ ẩm
Độ xuyên thấu
Độ dầy
Màu sắc
Tính chất vật lý
Ứng dụng
Chú ý khác