Giấy Ivory

Giấy Ivory

Ivory Chenming

Mã số: Ivory Chenming
Danh mục: Giấy Ivory
Chi tiết sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Loại chất lượng
Nhãn hiệu
Quốc gia Trung Quốc
Nhà cung cấp Shandong Chenming Paper Holdings Ltd
Định lượng
Độ sáng 89%
Độ đanh
Độ nhẵn
Độ ẩm
Độ xuyên thấu
Độ dầy
Màu sắc
Tính chất vật lý
Ứng dụng
Chú ý khác