Kiến thức ngành

Kiến thức ngành

Những kiến thức cơ bản trong ngành giấy và một số thuật ngữ có thể bạn quan tâm.
Bài viết nổi bật
$data_row[
27/03/2017
In offset, flexo, ống đồng… là những khái niệm hết sức quen thuộc trong ngành in, tuy nhiên đối với rất nhiều người "ngoại đạo" thì quả là những điều hết sức... bí hiểm. Bài viết hôm nay xin mạn phép khai thác chủ đề này nhằm thảo luận về những vấn đề cơ bản của kỹ thuật in
$data_row[
26/03/2017
In offset, flexo, ống đồng… là những khái niệm hết sức quen thuộc trong ngành in, tuy nhiên đối với rất nhiều người "ngoại đạo" thì quả là những điều hết sức... bí hiểm. Bài viết hôm nay xin mạn phép khai thác chủ đề này nhằm thảo luận về những vấn đề cơ bản của kỹ thuật in.
$data_row[
25/03/2017
Chia sẻ cách lựa chọn chất liệu giấy phù hợp với nhu cầu thông qua đặc tính của mỗi chất liệu.
$data_row[
24/03/2017
Chia sẻ cách lựa chọn chất liệu giấy phù hợp với nhu cầu thông qua đặc tính của mỗi chất liệu.
$data_row[
24/03/2017
2.7 tỷ người vẫn đọc báo giấy
$data_row[
23/03/2017
Khi có ý tưởng cho ra đời 1 ấn phẩm thì việc chọn loại giấy nào cho phù hợp không phải là một việc dễ dàng và đơn giản; bởi lẽ ngoài giá thành sản xuất (phụ thuộc vào giấy mắc tiền hay rẻ tiền) còn phải đảm bảo tính mỹ thuật và hiệu quả sử dụng...