Năng lực

Năng lực

"Chúng tôi không ngừng cải thiện năng lực để luôn luôn tìm cách nâng cao chất lượng dịch vụ."
Công ty Giấy Toàn Lực sở hữu hệ thống máy cắt tối tân LEXUS nhập khẩu từ Philippines. Hệ thống máy cắt này có khả năng sản xuất được các khổ giấy thông dụng bao gồm 60-84, 65-86, 79-54, 79-109, 89-120. Ngoài ra, chúng tôi còn đáp ứng sản xuất được các khổ lẻ theo yêu cầu với kích thước tối đa lên đến 39-59, 120-130, 130-150.