Tri thức

Tri thức

Nơi sưu tầm những kiến thức được đúc kết qua thời gian, là hành trang trên đường đời, là tài sản của con người.
Bài viết nổi bật
$data_row[
08/04/2017
“Đối với một tổ chức, người lãnh đạo chính là yếu tố giới hạn của tổ chức Ðó. Một công ty sẽ chỉ phát triển được đến ngưỡng bị hạn chế bởi tầm của CEO.”
$data_row[
07/04/2017
TPP giúp thúc đẩy việc làm, tăng trưởng bền vững và tiến bộ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
$data_row[
05/04/2017
Hãy cùng tìm hiểu phương thức vận chuyển hàng hoá (giấy) của chúng ta từ nhà sản xuất đến cảng và kho của chúng ta như thế nào
$data_row[
04/04/2017
5S là chữ cái đầu tiên của các từ tiếng Nhật: “SERI”, “SEITON”, “SEISO”, “SEIKETSU” và “SHITSUKE”, tạm dịch sang tiếng việt là: “Sàng lọc”, “Sắp xếp”, “Sạch sẽ”, “Săn sóc” và “Sẵn sàng”.
$data_row[
03/04/2017
KAIZEN là cải tiến, cải thiện, là sự cải tiến không ngừng, nó có liên quan đến mọi người, nhà quản lý lẫn công nhân. KAIZEN là sửa chữa và làm tốt hơn một việc gì đó mà đã gây khó khăn cho con người. Triết lý của KAIZEN cho rằng: dù bất cứ nơi đâu – gia đình hay xã hội – đều cần được cải tiến liên tục.