Giấy Carbonless

Giấy Carbonless

Giấy Carbonless

Mã số: Giấy Carbonless
Danh mục: Giấy Carbonless
Chi tiết sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Loại chất lượng
Nhãn hiệu NCR Impression 2000
Quốc gia Indonesia
Nhà cung cấp
Định lượng 50, 55
Độ sáng
Độ đanh
Độ nhẵn
Độ ẩm
Độ xuyên thấu
Độ dầy
Màu sắc
Tính chất vật lý CF, CB, CFB
Ứng dụng
Chú ý khác
Sản phẩm cùng loại