Giấy Duplex

Giấy Duplex

Duplex SCG

Mã số: Duplex SCG
Danh mục: Giấy Duplex
Chi tiết sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Loại chất lượng
Nhãn hiệu
Quốc gia Thái Lan
Nhà cung cấp SIAM KRAFT INDUSTRY CO., LTD.
Định lượng
Độ sáng 89% - 93%
Độ đanh
Độ nhẵn
Độ ẩm
Độ xuyên thấu
Độ dầy
Màu sắc
Tính chất vật lý
Ứng dụng
Chú ý khác