Giấy Ford

Giấy Ford

Giấy Ford Kinmari

Mã số: Ford Kinmari
Danh mục: Giấy Ford
Chi tiết sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Loại chất lượng
Nhãn hiệu Kinmari
Quốc gia Nhật Bản
Nhà cung cấp
Định lượng 60, 70 ,80 ,100, 120, 140
Độ sáng 92% - 93%
Độ đanh
Độ nhẵn
Độ ẩm
Độ xuyên thấu
Độ dầy
Màu sắc
Tính chất vật lý
Ứng dụng In tập, sách, báo, tạp chí, brochure,….
Chú ý khác