Giấy Ford

Giấy Ford

Giấy Ford màu PREMIUM

Mã số: Ford màu
Danh mục: Giấy Ford
Chi tiết sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Loại chất lượng
Nhãn hiệu
Quốc gia Trung Quốc
Nhà cung cấp
Định lượng 70, 80
Độ sáng
Độ đanh
Độ nhẵn
Độ ẩm
Độ xuyên thấu
Độ dầy
Màu sắc
Tính chất vật lý
Ứng dụng
Chú ý khác