Giấy Light Weight Coated - LWC

Giấy Light Weight Coated - LWC

LWC Nippon

Mã số: LWC NPI
Danh mục: Giấy Light Weight Coated - LWC
Chi tiết sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Loại chất lượng
Nhãn hiệu Nippon
Quốc gia Nhật Bản
Nhà cung cấp Nippon Paper Industries Co., Ltd.
Định lượng 45 - 79.1
Độ sáng 71% - 86%
Độ đanh
Độ nhẵn
Độ ẩm
Độ xuyên thấu 83 % - 93 %
Độ dầy 42 µm - 88 µm
Màu sắc
Tính chất vật lý
Ứng dụng Thường dùng để in màu các loại lịch, menu, in bìa sách, in các trang tạp chí, in catalogue…
Chú ý khác