Giấy Mỹ thuật

Giấy Mỹ thuật

Concorde

Mã số: Concorde
Danh mục: Giấy Mỹ thuật
Chi tiết sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Loại chất lượng
Nhãn hiệu
Quốc gia Indonesia
Nhà cung cấp
Định lượng 90, 220
Độ sáng
Độ đanh
Độ nhẵn
Độ ẩm
Độ xuyên thấu
Độ dầy
Màu sắc Màu kem, Vàng nhạt, Trắng
Tính chất vật lý
Ứng dụng
Chú ý khác