Giấy Mỹ thuật

Giấy Mỹ thuật

Hansol

Mã số: Hansol
Danh mục: Giấy Mỹ thuật
Chi tiết sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Loại chất lượng
Nhãn hiệu Hansol
Quốc gia Hàn Quốc
Nhà cung cấp
Định lượng 75, 90, 120, 150, 180
Độ sáng
Độ đanh
Độ nhẵn
Độ ẩm
Độ xuyên thấu
Độ dầy
Màu sắc
Tính chất vật lý
Ứng dụng
Chú ý khác