Giấy Mỹ thuật

Giấy Mỹ thuật

Renoir

Mã số: Renoir
Danh mục: Giấy Mỹ thuật
Chi tiết sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Loại chất lượng
Nhãn hiệu Moorim
Quốc gia Hàn Quốc
Nhà cung cấp Moorim P&P Co., Ltd
Định lượng 150
Độ sáng 87%
Độ đanh
Độ nhẵn
Độ ẩm
Độ xuyên thấu
Độ dầy 140 µm - 310 µm
Màu sắc Trắng tự nhiên
Tính chất vật lý
Ứng dụng
Chú ý khác