Giấy Mỹ thuật

Giấy Mỹ thuật

Vincent

Mã số: Vincent
Danh mục: Giấy Mỹ thuật
Chi tiết sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Loại chất lượng
Nhãn hiệu Moorim
Quốc gia Hàn Quốc
Nhà cung cấp Moorim P&P Co., Ltd
Định lượng 100, 150, 220
Độ sáng 87% - 92%
Độ đanh
Độ nhẵn
Độ ẩm
Độ xuyên thấu
Độ dầy 115 µm - 304 µm
Màu sắc Trắng tự nhiên, tráng sáng
Tính chất vật lý
Ứng dụng
Chú ý khác